Trénink podle variability srdeční frekvence

11.02.2013 12:03

V současné době trénuju podle unikátní metody,která na základě hodnocení variability srdeční frekvence monitoruje a hodnotí aktivitu autonomního nervového systému.Tento způsob tréninku je v Česku poněkud revoluční,ale výzkum v této oblasti na FTK UP v Olomouci probíha již od roku 1994.

Metoda mi umožňuje trénovat na hranici adaptační kapacity organismu,čili balancuje na hraně mezi využitím maxima tréninkového potenciálu a krátkodobého přetížení.Tímto způsobem vedený trénink se podle zkušeností odborníků ukazuje být velmi nadějným a progresivním.

Více o metodě v příloze: Spektralni analyza variability srdecni frekvence .doc (728 kB)

https://ftk.upol.cz/menu/struktura-ftk/katedry-a-institut/katedra-prirodnich-ved-v-kinantropologii/clenove-katedry/phdr-michal-botek-phd/

 

 

 

 

—————

Zpět